Avgust 2011

The Link Network

od Strokovna služba

Konec septembra se konča 3-letni projekt The Link Network. V okviru projekta smo uspešno ustanovili mrežo, ki jo sestavljajo institucije, ki se ukvarjajo s študenti invalidi in orgranizirali več mednarodnih konferenc na temo študija in invalidnosti. Ena je potekala tudi v Ljubljani septembra 2009. Med 22. in 24. avgustom, smo se srečali vsi partnerji mreže in se dogovarjali, kako bo delovanje mreže potekalo v prihodnje, ko se izteče projektno financiranje. Sprejeli smo sklep, da bomo še naprej delovali in skrbeli za povečanje osveščenosti o potrebah in problematiki študentov invalidov.

Meet the Neighbours

od Strokovna služba

Meet the Neighbours je razgibana in raznolika mladinska izmenjava v kateri sodelujejo mladi iz Avstrije, Hrvaške, Madžarske in Slovenije. V 13 dneh, od 5. do 17. septembra 2011, bomo obiskali vse omenjene države. V Sloveniji bomo raziskovali področje zaposlovanja in se ukvarjali s pripravo na iskanje zaposlitve, na Hrvaškem bomo kulturno ustvarjali in obiskali kulturne znamenitosti, na Madžarskem nas bo družil šport v Avstriji pa bomo odkrivali dostopnost mesta in študija.

Izmenjavo so podprli Zavod MOVIT s sredstvi EU programa Mladi v Akciji in donatorji - Univerza v Mariboru in Krka.

Partnerji

tl_files/Foto_Galerije/EU_projekti/Izmenjave_seminarji/meet/dsis.png tl_files/Foto_Galerije/EU_projekti/Izmenjave_seminarji/meet/lass.png tl_files/Foto_Galerije/EU_projekti/Izmenjave_seminarji/meet/yipo.png tl_files/Foto_Galerije/EU_projekti/Izmenjave_seminarji/meet/udruga.png

Podprli so nas

tl_files/Foto_Galerije/EU_projekti/Izmenjave_seminarji/meet/podp.png tl_files/Foto_Galerije/EU_projekti/Izmenjave_seminarji/meet/krka.png