Avgust 2009

Vabilo na okroglo mizo o študentih s posebnimi potrebami

od Strokovna služba

Cikel okroglih miz

Dragi člani,
Vabimo vas, da se udeležite cikla okroglih miz, ki bodo potekale na Filozofski fakulteti v Ljubljani.
Prva bo 11. 9. 2009.

Tematika okroglih miz je razdeljena na 4 sklope, vsebinsko pa si sledijo takole.

  • na 1. mizi, 11.9. se bomo pogovarjali okoli statusa študenta s posebnimi potrebami – kaj je, kako ga pridobiti, je to isto kot posebni status, kaj o tem pravi zakonodaja, kako je s pravilniki (tukaj bi se lahko napeljalo na naš novi nastajajoči pravilnik in se ga predstavilo širši javnosti), kdo so upravičenci do statusa, kako dolgo traja, kakšne so ugodnosti, ki jih prinaša itd. 
  • na 2. mizo, 13.10. bomo povabili predstavnike različnih društev (DŠIS, Zvezo slepe in slabovidne mladine Slo, Zvezo gluhih in naglušnih, kakšna prostovoljna društva) in predstavnike različnih fakultet. Pogovarjali se bomo o enakih možnostih za vse, o prilagoditvi okolja in študijskega procesa. Pregledali bi lahko stanje po različnih fakultetah, predstavniki društev pa bi lahko iz prve roke povedali kaj vse še manjka in na kakšen način to zagotoviti, da bodo fakultete (ali pa druge podobne ustanove) osebam s pp bolj prijazne. 
  • v 3. delu, 18.11. bomo predstavili Priročnik za delo z osebami s posebnimi potrebami, kjer bodo zbrani utrinki in nasveti iz interakcij med različnimi oviranostmi in slišečo, videčo oz. hodečo družbo. Povabljenci te okrogle mize bodo vsi tisti, ki imajo kakšno takšno izkušnjo in bi jo želeli deliti s širšo javnostjo z namenom, da se med ljudi širi sporočilo da ne gre za dva popolnoma različna svetova ampak da lahko živimo v sožitju in se drug od drugega marsikaj lahko naučimo. 
  • 4. okrogla miza 8.12. bo evalvacijska.

Vse okrogle mize bodo potekale na Filozofski fakulteti ob 11.00 uri.